تبلیغات
eznb11tp5xhvdzzh1m.gif پاتووووووووووووووووق پرسپووووووووووووولیسی ها - ..::.. افتخارات باشگاه ..::..

عنوان

سال

عنوان

سال

قهرمان باشگاه های دسته اول تهران

1367

نایب قهرمانی جام حذفی ایران

1347

قهرمان باشگاه های دسته اول تهران

1368

مقام دوازدهم باشگاه های تهران

1348

نایب قهرمان اولین دوره لیگ آزادگان

1368

قهرمانی مسابقات مقدماتی جام منطقه ای

1350

قهرمانی در فوتبال دسته اول تهران

1369

نایب قهرمان باشگاه های تهران

1350

قهرمان اولین دوره جام در جام آسیا

1369-70

مقام سوم لیگ منطقه ای ایران

1350

نایب قهرمانی در فوتبال دسته اول تهران

1370

نایب قهرمان جام باشگاه های تهران

1350

قهرمانی جام حذفی ایران

1370

قهرمان اولین دوره لیگ تخت جمشید

1352

مقام سوم در لیگ ازادگان

1370

نایب قهرمان دومین دوره لیگ تخت جمشید

1353

قهرمان جام حذفی کشور

1370-71

قهرمان سومین دوره لیگ تخت جمشید

1354

نایب قهرمان لیگ ازادگان

1371

نایب قهرمان چهارمین دوره لیگ تخت جمشید

1355

قهرمان سوپرجام تهران

1371

نایب قهرمان پنجمین دوره لیگ تخت جمشید

1356

نایب قهرمان سومین دوره جام در جام آسیا

1371

نایب قهرمان ششمین دوره لیگ تخت جمشید

1357

نایب قهرمان لیگ کشور

1372

قهرمان جام شهید اسپندی

1358

مقام چهارم لیگ آزادگان

1373

قهرمانی در دسته اول تهران

1360

قهرمان لیگ ازادگان

1374

نایب قهرمان جام حذفی تهران

1360

مقام چهارم جام باشگاه های آسیا

1374

قهرمان جام وحدت

1360

قهرمانی لیگ کشور

1375

قهرمان جام حذفی تهران

1361

مقام سوم جام باشگاه های آسیا

1375

قهرمان جام باشگاه های تهران

1361

قهرمان لیگ آزادگان کشور

1377

نایب قهرمان جام باشگاه های دسته اول تهران

1362

قهرمانی جام حذفی کشور

1377

قهرمان فوتبال باشگاه های دسته اول تهران

1365

مقام سوم جام باشگاه های آسیا

1378

قهرمان فوتبال باشگاه های دسته اول تهران

1366

قهرمان لیگ آزادگان کشور

1378

قهرمان جام حذفی تهران

1366

نایب قهرمان لیگ آزادگان کشور

1379

قهرمان جام حذفی ایران

1366

قهرمان اولین دوره لیگ برتر ایران 1381

مقام سوم جام باشگاه های آسیا

1380